Nieuws over het Posthuis in Gendringen

Herman Vreeman heeft zich, als gemeenteraadslid, de afgelopen tijd enthousiast ingezet om Het Posthuis in Gendringen weer open te krijgen. Hij heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in de media. Naar aanleiding hiervan zijn er vragen gerezen, aangezien Herman ook makelaar is en dat hij voor de eigenaar van Het Posthuis ook andere opdrachten uitvoert, die overigens geen betrekking hebben op Het Posthuis.

Om elke verwarring te voorkomen in de rollen als raadslid en makelaar, heeft Herman Vreeman, na overleg met alle andere betrokkenen, besloten dit dossier niet langer te behandelen en binnen Lokaal Belang, een ander aanspreekpunt hiervoor te zoeken.

Lokaal Belang zal zich in de toekomst blijven inspannen voor een goede invulling van het Posthuis en daarbij samenwerken met de andere politieke partijen, inwoners en belangenverenigingen uit Gendringen.


(foto: Regio8.nl)