Wat doet een fractie-assistent?
Fractieassistenten zijn inwoners uit onze gemeente, die een actieve rol willen spelen in de gemeentepolitiek. Zij ondersteunen de raadsleden bij hun taken en nemen deel aan commissie-vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Samen met de raadsleden bepalen de fractieassistenten het standpunt van Lokaal Belang ten aanzien van alle voorstellen, die door de raad worden behandeld. Dit doen we in het zgn. fractieoverleg.

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe fractie-assistenten aangewezen binnen Lokaal Belang.