Bert Kuster, Ben Hiddinga en Ria Ankersmit zijn de vertegenwoordigers van Lokaal belang in het college van Burgemeester en Wethouders. 

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt besluiten voor, die in de raad worden genomen. Dit betekent dat zij de voorstellen maakt waarover de gemeenteraad beslist. Tot de taken van het college behoren verder onder meer de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en het uitvoeren van allerlei wetten en regelingen van rijk en provincie.

Ria Ankersmit

Wie is Ria Ankersmit?

Op de plek waar ik 50 jaar geleden ben geboren woon ik sinds 2011 met mijn man en twee dochters. In het mooie buitengebied van Westendorp staat onze boerderij "De Keizer" die wij in 2009 hebben gekocht van mijn ouders en waar we nu dagelijks genieten van de vrijheid en de natuur om ons heen.

Als kind heb ik meegekregen dat een bijdrage leveren aan je eigen leefomgeving belangrijk is. Dat niets vanzelf gaat en als je invloed wilt hebben dat je dat zelf in de hand kunt hebben.
Mijn voorbeelden daarin zijn:- mijn ouders die nog steeds zeer betrokken zijn en in hun drukke arbeidszame leven bestuurlijk zeer actief zijn geweest in diverse verenigingen en in de gemeente politiek (Gemeentebelang Wisch).  - Han Hemink, mijn oom, was van 1986 tot 1994 wethouder van de voormalige gemeente Wisch. Na de gemeentelijke samenvoeging in 2005 werd hij lid van Lokaal Belang. De partij die ik nu mag vertegenwoordigen als wethouder.

Tijd voor iets nieuws na 18 jaar senior consultant bij Atir waar ik mij als persoon heb ontwikkeld tot wie ik nu ben. Betrouwbaar, enthousiast, integer, analytisch, recht door zee, resultaatgericht, klantgericht, gedegen en gedreven. Het werken voor overheid, semi-overheid, gezondheidszorg, onderwijs, industrie, vervoerders en zakelijk dienstverleners heeft mij een zeer brede kijk gegeven op onze samenleving waarin we allen dagelijks ons ding doen.

Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in diverse commissies en een hoofdbestuur; 5 jaar voorzitter van Westendorpsbelang hebben mij laten zien dat ik besturen leuk vind en er veel energie van krijg. In mijn huidige rol als vice voorzitter van Stichting Westendorpshuus ervaar ik dat eveneens. Je voelt als bestuurder en ondernemer verantwoordelijkheid en werkt met alle betrokkenen; werknemers en vrijwilligers aan een gezamenlijk doel.

Ik heb een goed gevoel voor verhoudingen en belangen en kan partijen bij elkaar brengen en verbinden om gezamenlijk tot een succesvolle invulling te komen met het meest grote draagvlak van u als burger. ‘In vertrouwde handen’ is hier wel zeer op z’n plaats.

Een bijdrage leveren en ook invloed willen hebben op ons aller en mijn eigen leefomgeving  voelt als een plezierige "verplichting".

graag tot ziens
met vriendelijke groet,

Ria Ankersmit

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Portefeuille

 • Natuur, groen en plattelandsontwikkeling
 • Financiën
 • Wegen en riolering
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Project N18/A18

Gebiedswethouder voor Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, Etten, Megchelen, Varsselder en Bontebrug.

 

Ben Hiddinga

Mijn naam is Ben Hiddinga. 57 jaar en ik woon op de Heelweg. Daar woon ik met mijn vrouw en drie kinderen al vanaf 2006.
Ik ben geboren in Waalwijk, Noord Brabant, maar ben in 1966 -ik was drie jaar oud- verhuisd naar Kesteren in de Betuwe. Daar heb ik lang gewoond en heb er mijn vrouw ook leren kennen. In 1991 zijn we getrouwd en zijn we gaan wonen in Opheusden. Het buurdorp van Kesteren. 15 jaar hebben we er gewoond totdat we in 2006 zijn verhuisd naar de Heelweg.
Dat deden we vanwege de alsmaar langer wordende reistijden tussen woonplaats Opheusden en werkplaats ‘s-Heerenberg.

Na diverse betrekkingen bij de gemeenten Ede, Scherpenzeel en Cuijk, streek ik daar in 2001 neer als hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Bergh. Deze baan heb ik weten te behouden bij de gemeentelijke herindeling in 2005. De nieuwe gemeentenaam werd Montferland. In de tussentijd werd de afdeling vanwege ambitieuze politieke doelstellingen op het vlak van wonen en werkgelegenheidsontwikkeling groter en groter. Na een reorganisatie werden de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling bij elkaar gevoegd. Daarmee werd de grootte van mijn afdeling meer dan verdubbeld en alsook het aantal te behartigen beleidsvelden.
Ik heb altijd een grote betrokkenheid gevoeld bij alle beleidsvelden van de afdeling. Zowel fysiek als sociaal domein. Kennis van het sociaal domein is met de jaren gekomen, kennis van het fysieke domein heb ik opgedaan op de opleiding in Tilburg: Planologie gestudeerd aan de Nationale hogeschool voor Verkeer, Vervoer en Planologie. Na deze opleiding heb ik nog diverse cursussen en leergangen gevolgd, met name gericht op projectmanagement en organisatiemanagement. Dit leertraject heeft zijn climax gevonden in de Masteropleiding MPM (Master of Public Management) aan de Universiteit Twente.
Na afloop van deze studie ben ik de politiek ingegaan. Ik had tijd over en kon die nu goed benutten voor een andere ambitie van me: de politiek. Ik koos ervoor me aan te sluiten bij een politieke partij die dicht bij de inwoners staat. Daar doe je het tenslotte voor. De keus voor Lokaal Belang was dus niet moeilijk. De afgelopen 6 jaar ben ik als fractieassistent en als raadslid aan de gang geweest.
Nu de verkiezingen zijn geweest, moet het college opnieuw gevormd worden. Ik heb mijn ambities voor het wethouderschap kenbaar gemaakt bij het bestuur van Lokaal Belang.

Als hoofd van een gemeentelijke beleidsafdeling ben je, naast manager, natuurlijk ook een belangrijk adviseur van de portefeuillehouders; de wethouders en de burgemeester.
Met name de wethouders zijn de schakelaars tussen de ambtelijke organisatie en de politieke ambities. Tijdens het samenspel als adviseur met de wethouder is mijn interesse voor deze functie gewekt en ben ik ervan overtuigd geraakt dat deze positie mij meer in staat zal stellen om mijn proactiviteit, zoals bijvoorbeeld kansen verkennen en verzilveren, in te zetten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Omgevingswet en visie
 • Grondzaken, Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Regionale bedrijventerreinen

Gebiedswethouder voor de bedrijventerreinen

 

Bert Kuster

Ik ben 59 jaar, woon in Ulft, ben getrouwd en vader van twee zoons en één dochter.

De afgelopen vier jaar was ik al wethouder in de gemeente Oude IJsselstreek en onder andere verantwoordelijk voort de zorg en ondersteuning, jeugd, sport, regionale en internationale samenwerking. Daarvoor was ik ook al actief in de gemeentepolitiek als raadslid en fractievoorzitter.

Ik begin nu aan mijn tweede periode als wethouder. Het besturen van een gemeente is niet gemakkelijk. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen binnen en buiten onze gemeente hebben invloed op onze samenleving. Dit betekent het nodige voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, maar ook voor mij als wethouder. Over deze ontwikkelingen hebben we allemaal onze eigen mening en om het nog complexer te maken vaak ook nog onze eigen belangen.

Maar de komende vier jaar moeten we wel inspelen op de maatschappelijke uitdagingen zoals: woningbouw, zorg en ondersteuning, veiligheid, duurzaamheid of versterken van economie en werkgelegenheid. Daarom is het noodzakelijk dat ook de komende jaren, inwoners, ondernemers, onderwijs, belangenverenigingen en het gemeentebestuur met elkaar in gesprek zijn en blijven. Want in de Oude IJsselstreek gebeurt veel moois en er is nog heel veel meer mogelijk.

Dit betekent dat we open moeten staan voor elkaars argumenten, de dialoog zoeken en kiezen voor de beste oplossing. Dit betekent helaas ook, dat niet altijd iedereen het eens is met de gekozen weg of oplossing. Dit is onvermijdbaar, maar als we zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak ben ik er van overtuigd dat we goede stappen zetten en dat Oude IJsselstreek een aantrekkelijke gemeente is en blijft.

Want wonen in Oude IJsselstreek is meer dan een dak boven je hoofd hebben en hier wil ik mij de komende jaren graag voor inzetten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
 • Meedoenbeleid
 • Sport
 • Internationale Samenwerking.

Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen.