Ben Hiddinga

Mijn naam is Ben Hiddinga. 57 jaar en ik woon op de Heelweg. Daar woon ik met mijn vrouw en drie kinderen al vanaf 2006.
Ik ben geboren in Waalwijk, Noord Brabant, maar ben in 1966 -ik was drie jaar oud- verhuisd naar Kesteren in de Betuwe. Daar heb ik lang gewoond en heb er mijn vrouw ook leren kennen. In 1991 zijn we getrouwd en zijn we gaan wonen in Opheusden. Het buurdorp van Kesteren. 15 jaar hebben we er gewoond totdat we in 2006 zijn verhuisd naar de Heelweg.
Dat deden we vanwege de alsmaar langer wordende reistijden tussen woonplaats Opheusden en werkplaats ‘s-Heerenberg.

Na diverse betrekkingen bij de gemeenten Ede, Scherpenzeel en Cuijk, streek ik daar in 2001 neer als hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Bergh. Deze baan heb ik weten te behouden bij de gemeentelijke herindeling in 2005. De nieuwe gemeentenaam werd Montferland. In de tussentijd werd de afdeling vanwege ambitieuze politieke doelstellingen op het vlak van wonen en werkgelegenheidsontwikkeling groter en groter. Na een reorganisatie werden de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling bij elkaar gevoegd. Daarmee werd de grootte van mijn afdeling meer dan verdubbeld en alsook het aantal te behartigen beleidsvelden.
Ik heb altijd een grote betrokkenheid gevoeld bij alle beleidsvelden van de afdeling. Zowel fysiek als sociaal domein. Kennis van het sociaal domein is met de jaren gekomen, kennis van het fysieke domein heb ik opgedaan op de opleiding in Tilburg: Planologie gestudeerd aan de Nationale hogeschool voor Verkeer, Vervoer en Planologie. Na deze opleiding heb ik nog diverse cursussen en leergangen gevolgd, met name gericht op projectmanagement en organisatiemanagement. Dit leertraject heeft zijn climax gevonden in de Masteropleiding MPM (Master of Public Management) aan de Universiteit Twente.
Na afloop van deze studie ben ik de politiek ingegaan. Ik had tijd over en kon die nu goed benutten voor een andere ambitie van me: de politiek. Ik koos ervoor me aan te sluiten bij een politieke partij die dicht bij de inwoners staat. Daar doe je het tenslotte voor. De keus voor Lokaal Belang was dus niet moeilijk. De afgelopen 6 jaar ben ik als fractieassistent en als raadslid aan de gang geweest.
Nu de verkiezingen zijn geweest, moet het college opnieuw gevormd worden. Ik heb mijn ambities voor het wethouderschap kenbaar gemaakt bij het bestuur van Lokaal Belang.

Als hoofd van een gemeentelijke beleidsafdeling ben je, naast manager, natuurlijk ook een belangrijk adviseur van de portefeuillehouders; de wethouders en de burgemeester.
Met name de wethouders zijn de schakelaars tussen de ambtelijke organisatie en de politieke ambities. Tijdens het samenspel als adviseur met de wethouder is mijn interesse voor deze functie gewekt en ben ik ervan overtuigd geraakt dat deze positie mij meer in staat zal stellen om mijn proactiviteit, zoals bijvoorbeeld kansen verkennen en verzilveren, in te zetten.

b.hiddinga@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Omgevingswet en visie
  • Grondzaken, Economie
  • Bedrijventerreinen
  • Regionale bedrijventerreinen

Gebiedswethouder voor de bedrijventerreinen