Woningbouw

Woningbouw in de Oude IJsselstreek

Zorgpark Warmse Water

Zorgorganisatie Zozijn heeft een plan ingediend voor een zorgpark aan de Oude IJsselweg in Warm. Het gaat om een park waar intensieve zorg en begeleiding […]

Flexwoningen; hoe zit het nu eigenlijk?

In het najaar van 2021 hebben wij als Lokaal Belang het idee gehad om zogenaamde Uuthuuskes te realiseren. Dit zijn tijdelijke woningen, ook wel flex-woningen […]

Belangrijk nieuws voor woningzoekenden

Op donderdag 25 mei 2023 is motie “Anders Wonen” van Lokaal Belang aangenomen, met steun van alle andere politieke partijen. In het kort komt het […]