Drie doelstellingen

DE DRIE DOELSTELLINGEN VAN LOKAAL BELANG OUDE IJSSELSTREEK

Als politieke partij van de Gemeente Oude IJsselstreek, heeft Lokaal Belang drie doelstellingen:

  1. Lokale oplossingen die passen bij de wensen van de inwoners van Oude IJsselstreek
    Lokaal Belang is een zelfstandige en onafhankelijke partij. Doordat we niet gelieerd zijn aan landelijke standpunten, hebben we een betere thermometer in de uitdagingen die er in Oude IJsselstreek spelen. Wij bekijken de dossiers die in de gemeenteraad komen met onze “lokale bril”, omdat dit gaat over zaken die onze inwoners direct aangaan en vandaag bepalen hoe het leven van morgen eruitziet. Wij zijn betrokken in de buurt. Vraagstukken in onze naaste omgeving vragen niet om landelijke oplossingen, maar een oplossing die past bij onze inwoners.
  2. Een brede afspiegeling van Oude IJsselstreek vormen met leden uit elke kern
    Lokaal Belang is een zichtbare en brede partij met leden van alle leeftijden uit alle kernen van Oude IJsselstreek. Dat vinden we belangrijk, omdat elke kern in onze gemeente uniek is. Doordat er leden van Lokaal Belang in alle kernen wonen, weten we goed wat er in de kernen speelt. Als benaderbare partij vinden we het belangrijk dat iedereen in de maatschappij mee kan doen en ook zijn stem kan laten horen bij de besluitvorming in de gemeente.
  3. Constructief samenwerken met inwoners en partners van de gemeente
    Lokaal Belang heeft zich de afgelopen twee decennia bewezen als een sterke en constructieve partij. We zijn voor iedereen benaderbaar, zichtbaar en vinden het belangrijk om met respect voor ieders mening te werken voor Oude IJsselstreek. Met onze pragmatische en no-nonsense mentaliteit, zijn we een solide en constante factor in de gemeenteraad. Samenwerken doen we in en buiten de regio, zowel met andere raadsfracties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven.