Bestuur

Het bestuur heeft naast het besturen van de partij de taak om de samenwerking binnen de partij zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Waar nodig ondersteunt het bestuur deze samenwerking.

Dit moet leiden tot een nog betere belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente.

 

 

Huidige samenstelling bestuur

Theo Colenbrander (voorzitter)
Wilda Kobes (secretaris)
Wilco Vreman (penningmeester)

 

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat:

Kapelweg 37

7065 BB Sinderen

Tel: 0315-617582

E-mail: secretariaat@lokaalbelang.info