Bestuur

Het bestuur heeft naast het besturen van de partij de taak om de samenwerking binnen de partij zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Waar nodig ondersteunt het bestuur deze samenwerking.
Dit moet leiden tot een nog betere belangenbehartiging van de inwoners van onze gemeente.

Samenstelling bestuur

Theo Colenbrander (voorzitter)
Mireille Hiddinga (secretaris)
Wilco Vreman (penningmeester}
Wilda Kobes
Ine Hofs

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat:

Tel: 06-30548180
E-mail: secretariaat@lokaalbelang.info