Copyright & Disclaimer

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lokaal Belang OIJ teksten, beeldmateriaal of andere informatie van deze site te kopieren, verspreiden, vermenigvuldigen, publiceren of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de webmaster van Lokaal Belang OIJ. 

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Lokaal Belang OIJ met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. 

Lokaal Belang OIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, onjuistheden en onvolledigheid van de informatie gegeven op de website.

Verwijzingen naar sites die NIET door Lokaal Belang OIJ worden onderhouden worden alleen gebruikt ter informatie voor de bezoeker van de site. Hoewel Lokaal Belang OIJ de inhoud van de verwijzing uiterst selectief bekijkt kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de schade die wordt aangebracht aan de bezoeker van de site. Lokaal Belang OIJ kan daarvoor NIET aansprakelijk worden gesteld.