Transformatie

(van kerk naar multifunctioneel dorpscentrum)

Nadat Zaal Köster haar deuren sloot en pogingen tot het realiseren van een dorpshuis waren gestrand, kwam het idee of de Martinuskerk onderdak zou kunnen bieden aan het verenigingsleven. Niet alleen voor repetities, maar ook voor een concert of feestje. Tevens zou het een plek worden voor de plaatselijke geloofsgemeenschap en het mortuarium.

Dit ambitieuze idee werd uitgewerkt door een groep enthousiaste Ettenaren. Het was een lange weg met veel obstakels waar veel verschillende werkgroepen al hard aan hebben gewerkt. Inmiddels is de transformatie gestart. Lokaal Belang en ik vinden het uiterst belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn om de leefbaarheid in alle kernen te behouden en te versterken.

Daar sta ik voor!