Gemeenteraad stemt in met notities sociaal domein

altGemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met enkele grote veranderingen in het sociale domein: de Participatiewet, decentralisatie Jeugdzorg en structuurveranderingen rond de AWBZ en de Wmo.

In al deze gevallen worden gemeenten eindverantwoordelijk voor de realisatie van doelen en resultaten, evenals de financiële verantwoordelijkheid. Dit betekent een forse uitbreiding van de gemeentebegrotingen.

Bovendien legt het kabinet de gemeenten een financiële taakstelling op (lees: bezuiniging), de herstructurering wordt geacht efficiencyvoordelen op te leveren.

Om alle veranderingen te kunnen opvangen is niet alleen nieuwe beleid nodig binnen onze gemeente, ook regionale samenwerking met de andere Achterhoekse gemeenten binnen in het sociale domein, is hiervoor noodzakelijk.

Daarom heeft de gemeenteraad met een aantal voorstellen ingestemd, die dit traject ondersteunen:
Het analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek;
De Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijk domein;
Het preventief basisniveau van maatschappelijke ondersteuning;
De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013.

De voorstellen zijn de basis van een aantal grote veranderingen, waarvan we in de komende jaren nog veel van gaan merken.