Categorie: Nieuws

Begroting 2024-2028

De jaarlijkse begrotingsvergadering is het politieke hoogtepunt van het jaar. Alle partijen geven hun mening over de begroting ‘Koers houden maakt sterk’.

Flexwoningen; hoe zit het nu eigenlijk?

In het najaar van 2021 hebben wij als Lokaal Belang het idee gehad om zogenaamde Uuthuuskes te realiseren. Dit zijn tijdelijke woningen, ook wel flex-woningen die maximaal 10 tot 15 jaar op dezelfde plek mogen staan. Een groot voordeel van deze flexwoningen is de relatief lage prijs en de snelheid waarmee ze gerealiseerd kunnen worden.

Veteranen bedankt!

De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in wat onze veteranen hebben meegemaakt. Sommigen zijn daar heel open over, maar er zijn er meer die je amper hoort.

Voorjaarsnota 2023

Het is een lang politiek seizoen geweest. We hebben veel vergaderingen gehad van commissies en de raad. Geregeld Informatieve bijeenkomsten en werkbezoeken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik wil graag mijn collega raadsleden en fractieassistenten bedanken voor de, in mijn ogen, constructieve manier waarop we dit eerste jaar na de verkiezingen kunnen afsluiten.

Belangrijk nieuws voor woningzoekenden

Op donderdag 25 mei 2023 is motie “Anders Wonen” van Lokaal Belang aangenomen, met steun van alle andere politieke partijen. In het kort komt het erop neer, dat er op alle nieuwbouwlocaties ruimte komt om zelf je kavel grootte en woningtype te kiezen.verkiezingsdag valt.

04-jaapveldhorst.jpg

De hakken uit het zand

Afgelopen woensdag zat ik op het stembureau in Westendorp voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Altijd leuk en eervol om te doen. Je draagt toch bij aan onze democratie, al is het maar een heel klein beetje. Over de uitslag kan ik niks zeggen omdat de deadline voor dit stukje op de
verkiezingsdag valt.

Samen op weg naar een duurzaam Varsseveld

Vanavond waren er 120 geïnteresseerden in ’t Borchuus in Varsseveld op initiatief van de gemeente om zich te laten informeren welke stappen er gezet kunnen worden om aardgasvrij-klaar te zijn in 2030. Het doel van de avond is op zoek te gaan koplopers en meedenkers.

Stemadvies 15 maart PS en Waterschap

Op woensdag 15 maart kun je stemmen voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Op Lokaal Belang Oude IJsselstreek kun je deze verkiezingen niet stemmen, maar we vinden het wel belangrijk dat je je stem uitbrengt. Want elke stem telt!