Kernenergie in de Achterhoek?

Dit is wat er in De Gelderlander stond van 3 juli j.l. Blijkbaar de enige quote die interessant genoeg was voor de journalist om op genomen te worden in de krant. En dit terwijl we als gemeenteraad van de Oude IJsselstreek toch 6 uur lang over belangrijkere zaken hebben gesproken.

De regio Achterhoek (inclusief de gemeente Montferland) heeft op 1 juli het concept Regionale Energie Strategie (RES) aangeboden. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Alle regio’s hebben een concept-RES ingeleverd. Elke regio moet aangeven waar het beste energie (zon en wind) opgewekt kan worden en welke warmtebronnen er gebruikt kunnen worden, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

De gemeenteraad moet voor 1 juli 2021 instemmen met het RES 1.0. Wij hebben echter geen enkele mogelijkheid gehad om mee te denken over het concept-RES. Het concept-RES van de regio Achterhoek borduurt voort op het Akkoord van Groenlo uit 2009. Zonne- en windenergie zijn daarin leidend. Biomassa is hierbij al afgevallen. Conclusie van ons is dat wanneer we als regio zo doorgaan de doelstellingen uit het Akkoord van Groenlo niet gehaald gaan worden.

Ook in het kader van de Transitie-visie Warmte is Lokaal Belang van mening dat er breder gedacht moet worden. Er zijn diverse innovaties die wat ons betreft onderzocht dienen te worden en meegenomen moeten worden in het definitieve RES.  Lokaal Belang heeft daarbij als voorbeeld genoemd een Small Modular Reactor (SMR), maar we hadden ook een thorium reactor kunnen noemen. Deze energiebronnen zouden (naast zonne- en windenergie) ook mogelijk gebruikt kunnen worden om waterstof te produceren. Niet per definitie in deze regio, maar wel om de doelstellingen landelijk te halen.

Wat Lokaal Belang betreft dient er dus breder gekeken te worden naar energieproductie en warmtetransitie. En niet alleen naar de mogelijkheden van zonne- en windenergie.

De Rijksoverheid (Ministerie van EZK) dient hierin landelijk het voortouw in te nemen.  En niet de RES regio’s en/of de individuele gemeenten.

coulissenlandschap