Lokaal Belang ontevreden over communicatie rondom vergunningafgifte BvA

Op 25 april 2013 is er door de provincie een omgevingsvergunning verleend aan de Biogasvereniging Achterhoek (BvA), voor de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie op industrieterrein de Hofskamp. De verlening van de vergunning heeft geleid tot onrust onder inwoners van Varsseveld.

Daarom hebben wij het college een aantal vragen gesteld:

  1. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de biovergistingsinstallatie.
  2. Hoe ziet het vervolgtraject er uit.
  3. De mogelijke vestiging van een biovergistingsinstallatie, roept bij de inwoners van Varsseveld een gevoel van onveiligheid op. Wat gaat de gemeente doen om het gevoel van onveiligheid bij de inwoners weg te nemen.

Het college heeft gereageerd op de bovenstaande vragen en aangegeven waar we nu staan in de procedure. Lokaal Belang zal het vervolgtraject hiervan blijven volgen, maar we zullen ons echter niet mengen in deze procedure. Inwoners/belanghebbenden die het niet eens zijn met de vergunningafgifte kunnen immers gebruik maken van de rechtsmiddelen die hiervoor ter beschikking staan.

Waar we wel uitermate teleurgesteld in zijn, is de wijze waarop de gemeente met onze inwoners communiceert. Het college denkt dat een gevoel van onveiligheid bij onze inwoners kan worden weggenomen, door de provincie een persbericht te laten opstellen ??? Voor Lokaal Belang is deze wijze van communiceren volstrekt ongepast.

Ook al is de vergunningafgifte een zaak van de provincie, dit ontslaat het college nog niet van een zorg- en informatieplicht naar onze inwoners. Daarom wil Lokaal Belang dat het college aktie onderneemt om (samen met de provincie) de inwoners van Varsseveld goed te informeren over de veiligheidsaspecten rondom de vergunningafgifte.

Wethouder Haverdil heeft in de raadsvergadering toegezegd dat hij gaat onderzoeken hoe de inwoners van Varsseveld beter kunnen worden geïnformeerd.