Lokaal Belang steunt herstelplan Borchuus

Het Borchuus vervult binnen Varsseveld de rol van kultuurhus. Deze organisatie is in financiële problemen gekomen door uit de hand gelopen bouwkosten (geen 1,6 miljoen euro maar 3,1 miljoen euro en een niet sluitende exploitatie. 

Hierdoor liepen de verliezen op, waarbij de schuldpositie dusdanig was dat, zonder herstelplan, het Borchuus de deuren moest sluiten.

In het reddingsplan wordt voorgesteld om 480.000 euro aan extra subsidies toe te kennen. Daarnaast staat de gemeente garant voor 450.000 euro. Het Borchuus krijgt de opdracht om omzetverhogende en kostenverlagende maatregelen te nemen. Daarnaast zal het Borchuus de gemeenteraad per kwartaal moeten informeren over de voortgang.

Het herstelplan lijkt op dat van de DRU-cultuurfabriek. Hier zijn door een herstelplan nu veel positievere resultaten bereikt ten aanzien van de exploitatie. Dus ook voor het Borchuus liggen er kansen voor de toekomst.

Lokaal Belang steunt het herstelplan van Het Borchuus, hoewel we wel moeite hadden met de wijze waarop het herstelplan aan de raad is gepresenteerd en de snelheid waarmee over dit plan moest worden besloten. Maar omdat het Borchuus een belangrijke rol vervult binnen de maatschappelijke activiteiten in Varsseveld kon er beter wel een besluit worden genomen dan geen besluit.

In de raadsvergadering hebben we ook aangegeven dat dit plan mogelijk een precedentwerking kan hebben naar andere organisaties of initiatieven in de gemeente. Mochten er signalen komen dan willen wij hier z.s.m. door het college hierover worden geïnformeerd.