‘Met lef samen bouwen aan de toekomst’

Lokaal Belang en het CDA hebben dinsdag 15 mei overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor Oude IJsselstreek. Het document “Met lef samen bouwen aan onze toekomst” is het uitgangspunt voor het coalitieakkoord van Lokaal Belang en het CDA. Maar bij de totstandkoming ervan zijn ook gesprekken gevoerd met de SP, PvdA, D66 en VVD. Wat geleid heeft tot een ambitieus en modulair coalitieprogramma. Een programma waarin iedere partij een rol en aandeel krijgt bij het oplossen van vraagstukken en aanpakken van uitdagingen. En waarbij in beginsel bij de besluitvorming geen scherpe scheidslijn ligt tussen coalitie en oppositie.

U kunt de PDF hier downloaden