Participatiewet in april opnieuw naar de raad

participatiewet3

We praten al langer over de gezamenlijke uitvoering van de participatiewet door de sociale dienst Doetinchem, de Wedeo en het ISWI. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

In de raadsvergadering van november 2013 is afgesproken dat de wethouder met aanvullende informatie zou komen, zodat de raadsfracties de voorliggende plannen beter konden beoordelen. Helaas kon hij deze informatie nog niet verstrekken, daarom is afgesproken dat het onderwerp in april terugkomt in de raad.

De wethouder heeft ook nadrukkelijk de opdracht meegekregen om iets te doen aan de beeldvorming en de beleving binnen de drie organisaties m.b.t. toekomstige samenwerking. De schouders moeten eronder, zodat samen kan worden gewerkt aan een nieuwe toekomst en een goede dienstverlening aan onze inwoners.