Persbericht politieke situatie

Silvolde, 1 juli 2014  
 
De fracties van Lokaal Belang GVS en CDA Oude IJsselstreek hebben vorige maand besloten een adviseur in te huren om te komen tot een inventarisatie van de ontstane politieke situatie in de gemeente Oude IJsselstreek. De opdracht bestond verder uit het analyseren van het coalitie vormingsproces en te adviseren over een zorgvuldige procedure ten behoeve van de invulling van de vrijgekomen formatie in het College. 
Gisteravond is het advies van de ingehuurde adviseur,  Harry ter Braak van WagenaarHoes Organisatieadvies, aan de beide fracties voorgelegd in een gezamenlijke fractievergadering. Op basis van het advies zullen de fracties van Lokaal Belang en CDA de Raad gaan voorstellen om de invulling van de tussentijds opengevallen plaats in het College uit te stellen. Volgend jaar kan dan bekeken worden of het huidige aantal wethouders een duurzame oplossing biedt of dat alsnog de vacature moet worden ingevuld.  
De gemeente staat de komende tijd voor een serieuze opgave. De fracties kiezen er nu voor met de vorm en de inhoud aan de slag te gaan op basis van het procesakkoord en zoeken de oplossing niet in de structuur. Het vertrouwen is uitgesproken dat het huidige College de komende tijd met de uitdagingen die op hun pad komen aan de slag kunnen.  
Lokaal Belang en CDA willen graag met de andere fracties uit de Raad in gesprek over een vervolg. Zij zullen voor gaan stellen om, zoals al eerder besproken, te gaan verkennen met welke vervolgstappen gewerkt kan gaan worden aan het verbeteren van de verhoudingen in de Raad, opdat goede persoonlijke verhoudingen politieke verschillen van inzicht
hanteerbaar maken.