Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Lokaal Belang OIJ verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen.

Wij respecteren de privacy van bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Lokaal Belang OIJ verwerkt persoonsgegevens om je gericht te kunnen informeren en om er voor te zorgen dat we onze website en ons prikbord goed kunnen laten functioneren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lokaal Belang OIJ verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website/prikbord en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken:

Van websitebezoekers:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • IP adres

Van onze leden:

  • Naam
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lokaal Belang OIJ heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als je er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@lokaalbelang.info. Wij verwijderen dan de informatie.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

Lokaal Belang OIJ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  Een Cookie wordt na een week verwijderd. Voor mensen met een account op het forum worden de gegevens bewaard totdat iemand zijn account opheft en na drie jaar inactiviteit worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies

Lokaal Belang OIJ gebruikt functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@lokaalbelang.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Lokaal Belang OIJ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Naam: Lokaal Belang Oude IJsselstreek
E-mail: secretariaat@lokaalbelang.info

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Lokaal Belang OIJ neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2022. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.