Aanvullende voorstellen voor plan Lenteleven-Waalstraat

altBij de behandeling van het raadsvoorstel stopzetting woningbouw Lenteleven-Waalstraat-brandweerkazerne (Ulft en Gendringen), heeft Lokaal Belang een aantal aanvullende voorstellen gedaan.

Als eerste verwachten wij van wethouder Haverdil, dat hij met de bewoners in overleg gaat over de afzoming van de rand van het gebied Lenteleven.Wij vinden dat de afscheiding van het woongebied naar agrarisch gebied, niet perse moet via een groene beplantingsstrook. Het is nu ook een open gebied en wij zijn benieuwd of de bewoners dit zo willen houden. Dit brengt ook minder kosten met zich mee.

Daarnaast is gevraagd of de wethouder wil onderzoeken of voor de oude brandweerkazerne andere gebruiksmogelijkheden mogelijk zijn, dan alleen woningbouw. De wethouder heeft dit toegezegd.