Vragen Lokaal Belang over de waardeafboeking van gronden.

altLokaal belang heeft vraagtekens of de waarde die momenteel wordt gehanteerd om gronden af te boeken, juist is.

Zoals iedereen weet worstelen veel gemeenten in Nederland met de gevolgen van de economische crisis. Omdat woningbouw op veel plaatsen niet meer kan worden gerealiseerd zullen de gronden met een juiste boekwaarde moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Lokaal Belang twijfelt of de huidige waarde die wordt gehanteerd, niet te laag is. Hiermee doen we onszelf als gemeente te kort en boeken we teveel waarde af op onze gronden. We hebben namelijk geconstateerd dat de prijzen die in de praktijk worden betaald voor landbouwgronden, hoger ligt dan de prijs waarvoor ze worden opgenomen in de begroting.

De wethouder van Balveren zal dit gaan onderzoeken en in overleg met de accountant vaststellen of de waarde die momenteel wordt gebruikt, de juiste is. Mocht dit niet zo zijn zal dit leiden tot een correctie in het jaarresultaat 2012.