Barry Kock

Mijn naam is Barry Kock, geboren en getogen in de Heerlijckheid Etten. Getrouwd met Marjolein en we hebben 2 dochters en 1 kleinzoon.
Inmiddels ben ik met pensioen, maar met veel enthousiasme bezig met verschillende hobby’s. We hebben een grote tuin (altijd wat te doen), maar ook kippen en duiven maken hier deel van uit.
In het verleden altijd actief geweest met diverse bestuurlijke functies die altijd in het teken stonden van de leefbaarheid in ons dorp!
Momenteel ben ik actief in de werkgroep “Huiskamer Etten”, een plek voor ontspanning en verkoop van lokale producten.

Politiek actief ben ik ongeveer 10 jaar, in eerste instantie als fractie-assistent en in maart 2022 begonnen aan de 2e periode van 4 jaar als raadslid voor Lokaal Belang.
Namens Lokaal Belang maak ik ook deel uit van de commissie FL (Fysiek Leefomgeving)

Ik vind het erg belangrijk dat de inwoners in onze eigen gemeente kunnen werken, wonen en recreëren !
Geen gemakkelijk opgave, maar we hebben voldoende gereedschap en mogelijkheden in huis deze doelstellingen te realiseren.

Met volle overtuiging zet ik mij (politiek) actief in om samen met anderen hieraan te werken.

Met vriendelijke groet.

Barry Kock

Email: secretariaat@lokaalbelang.info
Functie: Fractiesecretaris / raadslid
Lid commissie FL