Categorie: Raadsleden

De 10 raadsleden vormen samen met de fractieassistenten de fractie van Lokaal Belang.
Belangrijke taken van de fractie zijn:• Ontwikkelen van nieuw en het verbeteren van bestaand beleid binnen onze gemeente.• Controle (van het college van B&W op uitvoering van het bestaande beleid).• Vertegenwoordiger van alle inwoners van onze gemeente.
 
(update 21/03/22)Vorige week hebben we tijdens de verkiezingen opnieuw 10 zetels behaald. Op basis van het aantal behaalde voorkeursstemmen worden deze zetels (voorlopig) ingevuld door:Ria Ankersmit
Gerrit VossersMarco BenninkBen HiddingaJaap VeldhorstLucy Hugen – ThuisFrank AalderingMiranda SteentjesBarry KockRoel SaleminkZoals het er nu naar uitziet zullen hier de komende weken enkele andere namen komen te staan. Zodra onze fractie definitief is, zullen de nieuwe raadsleden zich hier kort voorstellen.