Begroting 2017 vastgesteld

3 november j.l is er in de raadsvergadering een goede inhoudelijke discussie gevoerd over de begroting. De begroting 2017 is daarna door de gemeenteraad vastgesteld. Nadat alle fracties hun Algemene Beschouwingen bij de begroting 2017 hadden uitgesproken en het college van B&W daarop heeft gereageerd, zijn de wijzigingsvoorstellen aan de orde geweest. Brede steun in de raad is tot stand gekomen voor de moties van Lokaal Belang, CDA, VVD en D66 over Parkeervoorziening Dru Industriepark, Regionale samenwerking, Strategische visie en Duurzaamheid. Lokaal Belang wenst het college en zijn ambtenaren succes bij de realisatie van de vastgestelde begroting 2017!