Henk Hengeveld nieuwe wethouder Lokaal Belang

Mijn naam is Henk Hengeveld, 64 jaar, getrouwd, 3 kinderen (die inmiddels allen hun eigen stek hebben gevonden) en 2 kleinkinderen.
Sinds 2008 wonen we Ulft, daarvoor woonden we in Silvolde en Varsseveld.
Ik ben altijd werkzaam geweest in de technische sector en vanaf 2012 geniet ik van mijn prepensioen en kan ik genieten van mijn hobby`s zoals zingen bij het Ettens Mannenkoor en wandelen.

Daarnaast heb ik me altijd betrokken gevoeld bij de plaatselijke politiek en heb dit kenbaar gemaakt door al vroeg lid te worden van Lokaal Belang, een partij die dicht bij haar inwoners staat, met korte lijnen.
Een lokale partij, zonder binding, heeft veel meer vrijheid om specifiek lokaal beleid te maken. Wij hoeven geen zware rugzak met landelijke opvattingen, ideeën en standpunten mee te zeulen. Een belangrijke drijfveer voor mij is, behalve het verschil van inzicht over de lijn die landelijke partijen hebben, over bijvoorbeeld de grote decentralisaties in het sociale domein, dat we de menselijke maat niet uit het oog verliezen.
Alleen het lidmaatschap van LB vond ik onvoldoende, en ik heb me daarom van 2005 tot 2010 ingezet als fractie-assistent en vanaf 2010 tot nu als raadslid. De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden met gemeentelijke financiën, openbare orde, veiligheid, duurzaamheid en personeel & organisatie.

Waarom nu wethouder?
Na een roerige tijd in de gemeentelijke politiek bleek het tijd om het roer om te gooien.
Ik wil de verantwoording op me nemen en me inzetten om samen met de raad, met maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en onze inwoners een koers uit te zetten die past bij de gemeente Oude IJsselstreek.
Ik wil voor iedereen een bestuurlijk aanspreekpunt zijn. En het wordt tijd dat we samen aan het werk gaan!