Jan Finkenflúgel voorgedragen als waarnemer voor de functie van wethouder Wybe Rijnsaardt

De fractie van Lokaal Belang zal vanavond de gemeenteraad vragen, om Jan Finkenflúgel te benoemem als tijdelijke vervanger van wethouder Wybe Rijnsaardt.

Wybe is al een geruime tijd ziek en het is de verwachting dat hij de komende 16 weken zijn werkzaamheden nog niet kan oppakken. Dit is ook de reden waarom het college hem, met onmiddelijke ingang, ziekteverlof heeft toegekend.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het afgelopen half jaar de taken van wethouder Rijnsaardt waargenomen, waarvoor Lokaal Belang haar waardering uitspreekt. Het is echter nu van belang, om in het kader van de continuiteit van de functie, een vervanger te benoemen.

Lokaal Belang hoopt op een spoedig herstel en terugkeer van Wybe in zijn wethoudersfunctie en wenst Jan veel succes toe bij de tijdelijke waarneming van de deze functie.