Lokaal Belang stelt vragen over biovergister Varsseveld

Op 25 april 2013 is er door de provincie een omgevingsvergunning verleend aan de Biogasvereniging Achterhoek (BvA), m.b.t. de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie, gepland op industrieterrein de Hofskamp.

Naar nu blijkt is er op deze datum ook een advies uitgebracht door de veiligheidsregio NOG, die mogelijkerwijs niet is meegenomen in de procedure. Ook is er door de inspectie Leefomgeving en transport, na de inzagetermijn op 7 juni j.l. nog een advies uitgebracht aan de omgevingsdienst regio Nijmegen.

De verlening van de vergunning en de hierboven genoemde adviezen hebben geleid tot onrust onder inwoners van Varsseveld.

Daarom heeft Lokaal Belang op 25 juni j.l. een aantal vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder (Dhr. Haverdil). Deze vragen zouden in de raadsvergadering van afgelopen donderdag, door hem worden beantwoordt.

Omdat een aantal andere agendapunten uitliepen, zijn de vragen deze avond niet meer aan de orde geweest. De vragen worden nu, in de komende raadsvergadering van 4 juli, behandeld.

Zodra we de antwoorden hebben ontvangen, zullen wij u verder informeren.