Jeugd betrekken bij de politiek

Onze gemeente wil de jonge mensen uit de eigen regio meer, actiever en bewuster betrekken bij de politiek. Daarom hebben mevrouw Gülden Siner, fractievoorzitter van Lokaal Belang, en burgemeester Hans Alberse de 2e klas leerlingen van het Almende Isala College Silvolde op 6 november jl. deze leerlingen ontvangen in de conferentiezaal van de DRU Cultuurfabriek. Zij hebben een opdracht ontvangen in het kader van hun project internationalisering en gingen met de burgemeester en mevrouw Siner in gesprek over de gemeenteraad en het college. Ook kwam het internationale aspect aan de orde bij de Ring van Europese IJzersteden. ‘Stel je voor dat jij het voor het zeggen had, welke dingen zou je dan het eerst veranderen in onze gemeente?’ was een van de vragen die aan bod kwam. De leerlingen gingen in fractieopstelling met elkaar in overleg en gaven elk drie antwoorden aan de burgemeester.

Het is de bedoeling dat de leerlingen op onderzoek gaan en ontdekken dat politieke beslissingen overal om je heen te zien zijn. Die beslissingen worden genomen in Brussel, in Den Haag, maar ook in ons eigen Oude IJsselstreek. Dit onderzoek moet er toe leiden dat de leerlingen met andere ogen om zich heen gaan kijken. De concrete opdracht van de burgemeester aan onze leerlingen luidt dus eigenlijk: “ga op onderzoek uit en maak een filmpje waarin je laat zien dat je de politiek overal om je heen tegenkomt”. Ze gaan in gesprek met politici op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op 21 januari 2015 worden ze uitgenodigd in Brussel door een vertegenwoordiger van het Europees Parlement. De leerlingen maken een filmpje waarin ze laten zien dat je de politiek overal om je heen tegenkomt en koppelen deze in februari 2015 terug naar de gemeente.