Lokaal Belang blij met besluitvoming zwembaden

In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond heeft de raad unaniem een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden in de Oude-IJsselstreek.Het voorstel dat door Lokaal Belang, gezamenlijk met het CDA, in de eerste termijn van de vergadering werd ingediend, is uiteindelijk na een kleine wijzging door de gehele raad overgenomen.

1. Instemmen met de aanbestedingsbestekken en het in gang zetten van de aanbestedingen voor zwembaden Van Pallandt en De Paasberg.
2. Over de toekomst van zwembad De Blenk een aparte discussie op te starten, parallel aan het opstarten van de aanbestedingen voor zwembaden Van Pallandt en De Paasberg:
-de stichting FreeWheel i.o. de tijd geven om een definitief, concreet en uitgewerkt plan aan te bieden;
-andere toekomstmogelijkheden en/of initiatieven t.a.v. zwembad De Blenk in kaart te brengen;
– de uitkomsten hiervan te bespreken met de raad, zodat er t.z.t. door de raad een besluit kan worden genomen over de toekomst van zwembad De Blenk.
3. Op 27 februari 2014 een raadsbesluit te nemen over het aanbestedingstraject t.a.v. de zwembaden Van Pallandt en De Paasberg. De raad, voor deze datum, schriftelijk te informeren over de (eerste) resultaten genoemd onder punt 2.
4. De door het college vastgestelde geheimhouding van bijlagen

Lokaal Belang is altijd een voorstander geweest van het openhouden van minstens één, maar indien mogelijk meerdere baden. Inmiddels is voor ons duidelijk dat het openhouden van twee van de drie baden een reële en haalbare optie is. Daarom zijn we blij met het genomen besluit.

Voor de gehele bijdrage van Lokaal Belang, Klik hier.