Lokaal Belang in Etten: Barry Kock

Al ruim 30 jaar hou ik mij bezig met de leefbaarheid in ons mooie dorp Etten.
Etten heeft mij altijd al geïnspireerd en niet meer heeft losgelaten.

Wat is voor de inwoners “hun dorp” Etten ?
Een bepaalde geborgenheid, de gezelligheid, een grote diversiteit aan actieve verenigingen, het saamhorigheidsgevoel en de verbondenheid. Etten en haar inwoners zijn trots op hun dorp, wonen er met veel plezier en het belangrijkste: dat willen ze ook graag zo houden !

Natuurlijk hebben we prachtige voorbeelden die ontzettend belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Etten t.w.:

  • Realisatie Dorpsplein
  • Renovatie parkeerplaats sportpark
  • Nieuwbouw starterswoningen
  • Bouw appartementen voormalig Café Vink
  • Realisatie wandelpad Ommetje Etten-Terborg
  • Succesvol protest voorgenomen sluiting St. Lidwinastraat
  • Behoud peuteropvang

We moeten echter niet gaan achterover leunen met de gedachte “het komt wel goed”, maar juist vooruit durven te kijken, ook op langere termijn.
Een buitengewoon mooi voorbeeld is de werkgroep Etten2025 waarbij niet wordt geschroomd om toekomstige ontwikkelingen te stroomlijnen zodat de leefbaarheid een positieve impuls krijgt in ons dorp.

Mijn partij LOKAAL BELANG spreekt zich uit voor nog meer intensievere samenwerking met de inwoners.
Inwoners in onze gemeente hebben vaak veel kennis en goede ideeën m.b.t. lokale vraagstukken en weten maar al te goed hoe men wil wonen en leven in een dorp.
LOKAAL BELANG voelt zich betrokken bij het wel en wee van de inwoners en wil graag deze kennis en ideeën inzetten bij de ontwikkeling van beleid, besluitvorming hierover en de uitvoering ervan.
Alleen op deze wijze creëren we voor onszelf een mooie, gezonde en leefbare omgeving. En dat is ook zeker van toepassing voor ons dorp Etten.

Hartelijke groet,

Barry Kock