Munstermanstraat kan open blijven!

Enige tijd geleden heeft het college van de gemeente Oude-IJsselstreek een verkeersbesluit genomen, om een deel van de Munstermanstraat en de spoorweg-overgang te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer.

Lokaal Belang heeft een onderzoek ingesteld, of dit genomen besluit wel nodig is en wil u graag over de uitkomsten hiervan informeren.

We hebben een aantal grondeigenaren benaderd, of zij alsnog bereid zijn om hun onbewaakte spoorwegovergang te sluiten. Hierop kwam voldoende respons, zodat er genoeg “wisselgeld“ is om de spoorwegovergang aan de Munstermanweg open te houden. De problematiek van minder onbewaakte spoorwegovergangen, om daarmee te voldoen aan de kaders voor een toekomstig sneller (en mogelijk dubbel) spoor, is hiermee opgelost.

De fractie van Lokaal Belang begrijpt ook de noodzaak van het oplossen van de verkeersonveilige kruising van Munstermanstraat – Terborgseweg – Keppelbroeksdijk, maar kiest in plaats van afsluiting voor een verkeersrotonde. Hiermee wordt de verkeersveiligheid op deze plek hoger. Dit was in eerste instantie ook het plan van de Provincie, maar door andere gedachtegang van het college werd er gekozen voor de afsluiting van de Munstermanstraat.

Nadat een tracéstudie m.b.t. de rondweg Silvolde is afgerond (medio 2015), kan worden bekeken hoe de verkeersstromen tussen Ulft/Silvolde en Varsseveld het best tot hun recht komen. Indien nodig, kan dan, als aansluiting op de Terborgseweg, een 2e verkeersrotonde worden aangelegd.

Omdat het probleem met de spoorwegovergang kan worden opgelost, kan ook het oorspronkelijke plan weer worden opgepakt. De Provincie kan dan voortvarend aan de slag met het vernieuwen en aanpassen van de N818 tussen Varsseveld en Terborg, zonder afsluiting van de Munstermanstraat.

De uitkomsten van ons onderzoek zijn besproken met de portefeuillehouder wegen, (Gerard van Balveren) Hij onderschrijft onze bevindingen en zal deze inbrengen tijdens het eerstvolgende overleg met de Provincie.

Met deze oplossingen komen we ook tegemoet aan de wensen van de belangen-verenigingen van Westendorp en Silvolde. Zij willen ook graag dat de Munstermanstraat open blijft voor het gemotoriseerde verkeer.