Nieuwe besturingsaanpak gemeente Oude-IJsselstreek

GemeentehuisDe zoektocht naar een andere manier van besturen in de Oude-IJsselstreek is al een tijdje aan de gang. We willen steeds meer in gesprek zijn met onze inwoners, verenigingen instellingen en bedrijven.

In het kader hiervan zijn er het afgelopen jaar een vijftal gespreksavonden gehouden.

Onze inwoners hebben op deze avonden aangegeven, wat zij belangrijk vinden bij het besturen van onze gemeente. Al deze zaken zijn vervolgens opgenomen in een rapport “de bouwstenennotitie”.

Omdat het niet bij een papieren praatstuk mag blijven, wil Lokaal Belang dat we hier ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Anders doen we geen recht aan de inspanningen en betrokkenheid van onze inwoners.

Daarom is er een motie ingediend, waarin we een advies geven aan de nieuwe raad en het nieuwe college. We vragen hen om, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, eerst na te denken over welke dossiers zij, samen met onze samenleving willen oppakken. De uitkomsten hiervan kunnen dan worden meegenomen in het nieuwe collegeakkoord.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.