Fidessa

fidessa

De gemeente Oude-IJsselstreek en Fidessa zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over hoe het welzijnswerk vorm gegeven moet worden. Uitgangspunt is hierbij dat we het anders willen gaan doen. We noemen dit welzijn vanaf nul.

De nul staat niet voor het afbreken van het welzijnswerk, maar voor anders denken en op een andere wijze aanpakken.
Meer gebruik maken van de betrokkenheid en organisatiekracht van onze inwoners. Een terugtredende gemeente die stimuleert, faciliteert, begeleid maar vooral zo weinig mogelijk reguleert.

Er waren al langer problemen in de bedrijfsvoering van Fidessa. Naar onze mening hadden de managers en de raad van bestuur van Fidessa, maar ook de gemeente al eerder moeten ingrijpen.

Honoreren van de laatste subsidieaanvraag van Fidessa, zou betekenen dat er geen budget is voor jongerenwerk, de ouderenzorg en de vrijwilligersondersteuning. Daarnaast zouden we accepteren dat bijna 50% van het budget, te weten € 234.000 niet ten goede komt aan welzijnswerk. Dit is teveel van het goede. Helaas betekent dit wel het einde van Fidessa als welzijnsorganisatie.

Lokaal Belang is van mening dat nu eerst de continuïteit van een aantal welzijnstaken moet worden geborgd: De vrijwilligers-ondersteuning, de buurtbemiddeling, het wijkgericht werken, het jongeren en ouderenwerk.

Wat we verder willen, is dat de aanwezige kennis en goed gemotiveerde medewerkers van Fidessa, behouden worden voor het welzijnswerk in de Oude IJsselstreek.

We zullen de wethouder de komende tijd nauw volgen of zij dit dossier voortvarend oppakt.