Ontwikkeling terrein het anker

alt

Lokaal Belang heeft ingestemd met de uitvoering van de sanering en de werken voor de herontwikkeling van het plangebied  van “Het Anker” in Ulft. Het terrein wordt ingericht als park en doet dienst als “stedelijk” uitloopgebied. Een fietspad wordt aangelegd als onderdeel van de fietsverbinding Bocholt – Doesburg. Voor opstallen worden mogelijkheden geboden voor hergebruik.

Aankoop van Houthandel Het Anker is destijds gedaan als onderdeel van het Project Hutten Zuid. De gemeente heeft het terrein van de voormalige Houthandel Het Anker in bezit, het terrein is ernstig vervuild door asbest en sanering moet. De belangrijkste eden om akkoord te gaan met het plan is dat het verschil in de kosten tussen alleen saneren en het gebied en het volledig herinrichten kleiner is geworden, doordat andere partijen zoals provincie en waterschap meefinancieren.

Daarnaast ligt het gebied aan de rand van de bebouwing van Ulft en is een ontbrekende schakel in het fietspadtraject van Bocholt naar Doesburg. In het plan worden de visvereniging en een roeivereniging in staat gesteld om een verenigingsgebouw te realiseren.

Zonder herinrichting zou er een braakliggend stuk grond overblijven, omdat er geen woningen meer gebouwd worden. Lokaal Belang is van mening dat stukken grond, die als gevolg van het niet doorgaan van woningbouw braakliggen, een nieuwe functie moeten krijgen als openbaar groen en hierdoor niet verloederen.