‘Op de goede weg’

2018 gerardwildenbeestOver minder dan 40 dagen is het zover: Oude IJsselstreek gaat zelf de participatiewet uitvoeren. Vanaf het moment dat we uit Laborijn zijn gestapt zijn we als raad actief betrokken bij het vervolgproces. Er is hard gewerkt en daarvoor willen wij alle betrokken complimenteren!

Er zijn nu al successen te noemen! De inwoners die in de WSW zitten blijven bij Laborijn en de kosten van uittreding vallen erg mee. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met Divosa, het ministerie en andere gemeentes. We gaan er vanuit dat we op 1 januari van start kunnen dat alle inwoners hierover goed geïnformeerd worden.

Samenwerken
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat in deze opzet naast de samenwerking met het bedrijfsleven, ook de samenwerking wordt gezocht met Praktijkonderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs en MBO, zodat jongeren een goede aansluiting krijgen vanuit hun opleiding naar werk. En biedt hier ook begeleiding aan; een baan vinden is lastig, maar er één behouden des te meer. De fractie van Lokaal Belang heeft er vertrouwen in dat we op de goede weg zitten en hoopt dat we met deze mooie ontwikkeling veel goeds brengen voor een groep inwoners die zo het hard nodig heeft.

Met lokale groet,

Gerard Wildenbeest