Op zoek naar gemeente “nieuwe stijl”

altHet onderzoeksrapport naar de fusie Doetinchem-Oude IJsselstreek krijgt uiteindelijk een ander vervolg. Mede dankzij de inbreng van Lokaal Belang gaan we zoeken naar de gemeente “nieuwe stijl”, waar zorgvuldigheid gaat voor snelheid en waarbij onze inwoners een belangrijke rol gaan spelen.

Als duidelijk is, na overleg met onze inwoners, welke gemeente we willen zijn, dan kunnen we gemotiveerd onderbouwen of een fusie met één of meerdere gemeenten een passende oplossing is. Tot dat moment kiest Lokaal Belang voor vormen van verregaande samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten.

Wel deelt Lokaal Belang het gevoel voor urgentie. De veranderingen op het sociale terrein en de daaraan gekoppelde zeer forse bezuinigingen van het kabinet, dwingen tot snel handelen.

Daarom heeft Lokaal Belang twee moties ingediend, die het college van B&W gaat uitvoeren.

Voor motie optimale gemeenteschaal in de Achterhoek, klik hier.
Voor motie besturingsaanpak eventuele fusiegemeente, klik hier.
Voor de tekstuele bijdrage van de raadvergadering, klik hier.

Lokaal Belang wil niet alleen het probleem van morgen oplossen maar ook dat van overmorgen!