Raadsleden ervaren verkeersproblematiek Sinderen

alt

alt

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdagavond hebben een aantal raadsleden, tijdens een werkbezoek, de verkeersproblemen van Sinderen in de praktijk ervaren. De vereniging voor Sinderens Belang had hiervoor een thema-avond georganiseerd, waarbij raadsleden, inwoners en leden van Sinderens Belang (vanuit de werkgroep verkeer) met elkaar in gesprek gingen over de verkeersproblematiek in Sinderen.

Binnen de Sinderense gemeenschap heerst een gevoel van onveiligheid en heeft men last van geluidsoverlast. Dit wordt veroorzaakt door het vracht- en landbouwverkeer, dat door de kern Sinderen rijdt. Om dit te onderstrepen had Sinderens Belang een aantal praktijksituaties gesimuleerd met zwaar landbouwverkeer en een vrachtwagen. Hierdoor kregen de raadsleden een goed beeld hoe dit door de inwoners van Sinderen wordt ervaren.

Ook Lokaal Belang is van mening dat er wat moet gebeuren. De werkgroep verkeer uit Sinderen probeert al 3 jaar, in overleg met de gemeente tot een oplossing te komen, maar men had het gevoel weinig vordering te maken.

Daarom is het zaak dat we als belangenvereniging, inwoners, raad en de gemeentelijke organisatie samen optrekken en proberen om tot een oplossing te komen.Afgesproken is dat we over twee maanden een raadsrotonde houden in Sinderen, waarbij we de voortgang, de mogelijkheden en de onmogelijkheden met elkaar gaan bespreken.

Lokaal Belang wil de inwoners van Sinderen en Sinderens Belang bedanken en complimenteren voor de wijze waarop zij de thema-avond hebben georganiseerd. Deze avond was een mooi voorbeeld van burgerkracht, waarbij inwoners verantwoording nemen voor hun woon- en leefomgeving en meedenken en meewerken aan mogelijke oplossingen.