Raadsvergadering 16 december 2021

ISOLEREN, ISOLEREN, ISOLEREN
Gisterenavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oude IJsselstreek heeft Lokaal Belang bij monde van Erik Schieven samen met PvdA en PRO! een motie ingediend om te kijken hoe we onze inwoners kunnen stimuleren om hun woning en panden te isoleren. De motie werd unaniem aangenomen.
Het college gaat nu onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om onze inwoners te bewegen hun woning of pand te isoleren. Een gemeentelijk isolatiefonds zou een optie kunnen zijn. Verder wordt er gezocht naar subsidies bij het Rijk, de Provincie. Ook niet onbelangrijk: de gemeentelijke informatievoorziening over dit onderwerp moet gestroomlijnd en gecentraliseerd worden zodat deze eenvoudiger en toegankelijker wordt.

LOKALE VUIST NAAR DEN HAAG
Tijdens diezelfde raadsvergadering hebben twee lokale partijen (ADA en Lokaal Belang) samen een motie ingediend om hun zorgen te uiten over de aanstaande kilometerheffing. Hoewel het nog lang niet zover is, leek het de partijen verstandig om op voorhand te pleiten voor een gedifferentieerd systeem waar inwoners en bedrijven in plattelandsgebieden minder aangeslagen worden omdat zij veelal aangewezen zijn op vervoer met eigen auto. De motie werd aangenomen dankzij de steun van de derde lokale partij PRO! en de wethouder krijgt daarmee opdracht te lobbyen voor een gedifferentieerd systeem van kilometerheffing.

Beide moties zijn te vinden op: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/moties-en-amendementen

Schermafbeelding_2021-12-17_om_16.21.35.png
isoleren.jpg 486800_N18_1.jpg