Raadsvergadering 28 januari 2016

Gerard Sinke is donderdag 28 januari tijdens de raadsvergadering benoemd als fractieassistent voor Lokaal Belang. Wij wensen Gerard veel succes toe!

In aanwezigheid van o.a. de CdK Clemens Cornielje, is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. De profielschets die is opgesteld door de vertrouwenscommissie is met inbreng van alle politieke partijen tot stand gekomen en is aangeboden aan de CdK. Het is de wens van de gemeenteraad om vóór de komende zomervakantie de voordracht voor de nieuwe burgemeester afgerond te hebben.

In de profielschets staat omschreven wat de taken en rollen zijn van de burgemeester en over welke vaardigheden hij of zij dient te beschikken. Voor Lokaal Belang is ervaring binnen het vakgebied lokaal bestuur belangrijk. Leeftijd, geslacht en politieke kleur zijn ondergeschikt aan ervaring. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester de volgende eigenschappen heeft: midden in de samenleving, een verbinder, toegankelijk voor iedereen, een aanjager en een stimulator voor onze inwoners.

Belangrijk voor Lokaal Belang is ook de betrokkenheid/inbreng van onze inwoners bij de procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester. Hoe deze betrokkenheid/inbreng er gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend, maar wij hopen hierover snel geïnformeerd te worden via de vertrouwenscommissie.

De profielschets voor de nieuwe burgemeester én het verslag van de raadsvergadering van 28 januari jl. in aanwezigheid van o.a. de CdK, de heer Cornielje, kunt u terugzien op de website van de gemeente Oude IJsselstreek, via http://www.oude-ijsselstreek.nl/vacature-burgemeester-oude-ijsselstreek-opengesteld.