René van Dijk benoemd als informateur

Tijdens de raadsvergadering van 5 april is Mr. René van Dijk benoemd als informateur. Hij gaat aan de hand van de verkiezingsuitslag, verkiezingsprogramma’s en informatiegesprekken op zoek naar kansrijke coalitie(s).
19 april a.s. zal hij tijdens de openbare raadsvergadering verslag doen van zijn bevindingen.

Mr. René van Dijk (1963) is jurist en tevens economisch geschoold. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig adviseur en projectmanager voor met name gemeenten op het terrein van ruimte en wonen. In die hoedanigheid komt hij bij verschillende gemeenten over de vloer en werkt hij veel samen met wethouders en raad.
René heeft veel bestuurlijke ervaring als voorzitter van een grote schoolvereniging van 14 basisscholen, lid van de Raad van Toezicht van twee (jeugd)zorginstellingen en lid van de Raad van Toezicht van twee woningcorporaties.
Voor 2011 heeft René van Dijk gewerkt bij Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, bij pensioenfonds PGGM, bij de MO-Groep (werkgeversorganisatie welzijn, jeugdzorg en kinderopvang) en bij de provincie Overijssel, zijn eerste werkgever. René heeft dan ook een zeer brede ervaring en kennis van verschillende beleidsterreinen.
Werken in het publieke domein en het afwegen van belangen van verschillende partijen, is de rode draad in zijn loopbaan en nevenactiviteiten. Hij is lid van het CDA.
René is geboren en getogen in Kampen, woont daar nog steeds, is gehuwd en heeft drie dochters.