Samenwerking in de Achterhoek?

logo-8rhk.jpgDe afgelopen dagen is er veel ophef over de samenwerking in de Achterhoek.
Vooropgesteld: wij zijn vóór een vergaande samenwerking in onze mooie regio. Maar dan moet deze wel effectief zijn! Want dat wilt u als Achterhoeker ook.

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet:
De Regio Achterhoek heeft sinds vorig jaar ‘thematafels’ voor diverse belangrijke onderwerpen. Met daarin deskundigen die onderzoeken welke maatregelen ten goede komen aan de Achterhoek. Deze thematafels presenteren hun ideeën aan de Achterhoek Board, waarin vertegenwoordigers zitten van de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). De Board maakt hiervan concrete voorstellen die worden voorgelegd aan de Achterhoek Raad, die hierover discussieert en eventueel de voorstellen kan laten wijzigen. De uiteindelijke beslissing wordt door de afzonderlijke 7 gemeenteraden genomen.
Daarnaast is er nog het Algemeen Bestuur van de Regio, waarin de 7 burgemeesters zitting hebben. Wat hun rol in het geheel is, is ons niet duidelijk.

Lokaal Belang Oude IJsselstreek heeft het afgelopen jaar diverse malen aan de bel getrokken dat deze raad er alleen is om de schijn van democratische legitimering op te houden.
Bij de oprichting kregen we de indruk dat de inbreng van de Achterhoek-raadsleden van enige invloed zou zijn. Maar na een jaar weten we beter. We zitten er enkel en alleen als stemvee. De thematafels en de Achterhoek Board werken hard aan het op de kaart zetten van de Achterhoek, maar het bevreemdt ons dat er in de Board alleen vertegenwoordigers van CDA en VVD zitten. Vanwege het grote aantal lokale raadsleden lijkt dit ons geen juiste afspiegeling.

Overigens is het met ons vertrouwen in het Algemeen Bestuur minder gesteld. De manier van besturen komt op ons nogal betuttelend over en we voelen ons niet serieus genomen, wat keer op keer blijkt wanneer we kritische vragen stellen.

Lokaal Belang OIJ pleit voor het afschaffen van de Achterhoek Raad, omdat deze tot op heden geen effectieve bijdrage heeft geleverd in beslissingen en het beleid… De onduidelijke rol van de 7 burgemeesters in het geheel versterkt deze denkrichting alleen maar. Wij vinden het een goed idee om de beslissingsbevoegdheid te laten bij waar deze feitelijk moet liggen: de afzonderlijke gemeenteraden, met democratisch – door u – gekozen vertegenwoordigers. Zonder de tussenstap van de schijnvertoning die Achterhoek Raad heet!

Namens Lokaal Belang Oude IJsselstreek

Erik Schieven
Jaap Veldhorst

PS. Positief punt van de laatste bijeenkomst van de Achterhoek Raad was het feit dat er is toegezegd is dat er geen plannen zijn voor een grote fusie-gemeente Achterhoek. Goede zaak, want de afstand tussen de kiezer en de politiek wordt daarmee alleen nog maar groter.