Silvolde aan de slag

Centrumplan Silvolde

Silvolds Belang hield gisteren een presentatie over het plan voor het centrum van Silvolde. Het centrum is hard toe aan herinrichting. Daarbij zijn sociale samenhang, leefbaarheid en verkeersveiligheid de belangrijkste punten die om aandacht vragen.

Daarom is er gezamenlijk met de samenleving van Silvolde een plan gemaakt, met de titel: “Silvolde aan de slag!”

Het plan is een eerste aanzet en wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het streven is om in juni 2014 de eerste politieke besluitvorming te laten plaatsvinden.

Lokaal Belang is van mening dat het een mooi en duidelijk plan is, waarover we de komende tijd met elkaar in gesprek moeten zijn.