Snelle fietsverbindingen in de Achterhoek

schieven.jpgNamens de fracties van Lokaal Belang Oude IJsselstreek, PvdA Achterhoek, Groen Links en GemeenteBelangen Aalten diende Erik Schieven onderstaande motie in om de Achterhoek Board te verzoeken snelle fietsverbindingen in onze regio te onderzoeken. De motie werd aangenomen door de Achterhoek Raad.

 

De tekst van de motie:

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 9 december 2019,

overwegende dat:
– goede mobiliteit één van de pijlers is voor een sterke economie,
– de verkeersproblematiek rond de A12/A15/A18/N18 steeds groter wordt,
– het gebruik van de fiets sterk toe neemt,
– de Provincie verantwoordelijk is voor regionale fietsverbindingen en snelle fietsverbindingen,
– in het nieuwe coalitieakkoord 2019-2023 ‘Samen voor Gelderland’ een paragraaf is opgenomen over regionale fietsverbindingen en snelfietspaden,
– in het genoemde akkoord € 160 miljoen extra wordt geïnvesteerd in mobiliteit o.a. voor fietsverbindingen,
– provinciaal één en ander is uitgewerkt in het document “Kansen voor fietsen in Gelderland, Uitwerking Gelderse fietskoers”,
– in de Programmabegroting 2020-2023 van de Achterhoek Ambassadeurs gesproken wordt over het inzichtelijk maken en prioriteren van de belangrijke regionale fietsverbindingen,
– de Euregio Rhein-Waal streeft naar een snelle fietsverbinding tussen Emmerich, Doetinchem en Zevenaar,
– preventie op het gebied van gezondheid in de Achterhoek veel aandacht krijgt; beweging en dus ook fietsen, bijdraagt aan een betere gezondheid van onze inwoners (zitten is het nieuwe roken),

verzoekt de Achterhoek Board:
– deze motie als speerpunt in te brengen bij de Thematafel Mobiliteit,
– te bewerkstelligen dat in regionaal verband een onderzoek wordt opgestart naar de mogelijkheden van snelle fietsverbindingen, zoals o.a. tussen Enschede – Haaksbergen – Eibergen – Groenlo – Lichtenvoorde – Varsseveld – Doetinchem of Winterswijk- Aalten-Varsseveld – Doetinchem – Zevenaar (hierbij mogelijk ook gebruik makend van verbindingen met buurgemeenten in Duitsland),
– de Achterhoek Raad op de hoogte te houden van de voortgang van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.