Update voortgang formatieproces coalitievorming

De formateurs G. Siner-Sir en H.J.M. ter Braak berichten dat de onderhandelingsdelegaties van Lokaal Belang, CDA en VVD in belangrijke mate inhoudelijke overeenstemming met elkaar hebben kunnen realiseren in een constructief ervaren overleg.

In het gesprek over de behoefte aan vernieuwing liepen de meningen echter uiteindelijk te ver uiteen. De VVD wilde een college met een serieus aantal nieuwe gezichten zonder daarbij uitspraken te willen doen over de personen van de huidige wethouders. Lokaal Belang en CDA hebben vast gehouden aan hun huidige wethouders omdat naar hun oordeel deze niet in het bijzonder debet zijn aan de huidige situatie.

Het advies van de informateurs om een vierde partij aan deze samenstelling van een coalitie toe te voegen bleek, overeenkomstig de constatering van de informateurs, ook in deze fase niet tot nieuwe inzichten te leiden. Opgeteld betekent dit dat de VVD zich in deze fase uit de huidige onderhandelingen heeft terug getrokken.