Woningbouw Varsseveld, zoeken naar de balans

erikschieven.pngWoningbouw Varsseveld, zoeken naar de balans’

Vorige week maandag is er een informatieavond geweest voor de buurt Kon. Emmastraat / Kon. Julianalaan in Varsseveld. Volgens alle aanwezigen verliep deze avond in goede harmonie en iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen.
Tijdens deze avond werd duidelijk dat de inwoners van Varsseveld middels een petitie zich hebben uitgesproken over het niet bouwen op openbaar groen. De bijna 2200 handtekeningen geven ons houvast over hoe we in de toekomst moeten omgaan met woningbouw en het groen in ons dorp. Het zoeken is naar de juiste balans. Ik ben blij met het aanbod van de omwonenden om mee te denken.
Met alle Varssevelders wil ik graag tot een visie komen waarin nieuwbouw en groen samen optrekken. Van daaruit kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden.

Waar ik me grote zorgen over maak is dat er bijna geen betaalbare starterswoningen gepland staan op dit moment. Projectontwikkelaars vinden het blijkbaar niet aantrekkelijk deze te realiseren. Misschien moet de gemeente overwegen om het tekort aan deze woningen zelf op te lossen? In omliggende gemeentes zijn vergelijkbare plannen. Een mooi onderwerp om binnenkort in de gemeenteraad te bespreken.

Met lokale groet,

Erik Schieven