Woningbouw en groen in Varsseveld

Misschien heeft u meegekregen dat er afgelopen maandag een informatieavond is geweest over het gemeentelijk voorstel om 11 nieuwe woningen te bouwen op het plantsoen hoek Kon. Emmastraat / Kon. Julianalaan in Varsseveld. De omwonenden waren uitgenodigd om hun bezwaren toe te lichten en wethouder Hiddinga vragen te stellen. De avond verliep mede dankzij de uitstekende gespreksleidster op een respectvolle en vriendelijke manier. Wij willen als Lokaal Belang alle aanwezigen daarvoor bedanken.

Wethouder Hiddinga deed de toezegging om het project stil te leggen en de woningbouwopgave opnieuw in de gemeenteraad te brengen zodat de raadsleden kunnen beslissen om de voorwaarden t.a.v. woningbouw, waar nodig te wijzigen. De petitie van Werkgroep Behoud Groen om niet op groenstroken te bouwen die door bijna 2200 Varssevelders is ondertekend speelt daarbij zeker een rol. Deze petitie zal een dezer dagen worden aangeboden aan een afvaardiging van de gemeenteraad.

Tegelijkertijd is iedereen ervan doordrongen dat er woningen moeten komen. Er is vooral behoefte aan starters- en levensloopbestendige woningen. Lokaal Belang vindt het een goed idee om met medewerking van inwoners een visie voor Varsseveld en overige kernen binnen de gemeente op te stellen. Hierin worden alle voorwaarden en ideeën opgenomen om onze dorpen mooi en florerend te houden. Zowel woningbouw als behoud/versterking van groen zullen daarin een prominente rol spelen en deze moeten wat ons betreft hand in hand gaan.
De Gemeente Oude IJsselstreek is niet voor niets samen met inwoners en organisaties al druk aan de slag met het groenplan. De Voorjaarsnota 2021 zoals deze aan de raad gepresenteerd is, versterkt deze gedachtegang.
Gendringen heeft de afgelopen tijd een enigszins vergelijkbaar traject t.a.v. de Grotestraat/groen doorlopen en de uitkomsten daarvan worden tot tevredenheid van de inwoners nu tot uitvoering gebracht. Lokaal Belang gaat ervan uit dat we in Varsseveld met ons allen hetzelfde kunnen bereiken.

459198_Nieuwbouw_Varsseveld.jpg

(foto: Regio8)