Zorgpark Warmse Water

Zorgorganisatie Zozijn heeft een plan ingediend voor een zorgpark aan de Oude IJsselweg in Warm. Het gaat om een park waar intensieve zorg en begeleiding geboden gaat worden in een veilige, beschermende en prikkelarme leefomgeving aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is het perceel van de voormalige ijsboerderij ’t Kempke reeds aangekocht door Zozijn.

Lokaal Belang is trots dat we kunnen meewerken aan de komst van het park, dat plaats biedt aan maximaal 112 bewoners. Wij vinden het een goede zaak dat inwoners uit onze regio die deze specifieke zorg nodig hebben, dichtbij hun dierbaren een veilige plek aangeboden kan worden binnen onze gemeente.

Vanuit de buurt waren er over o.a. de verkeersstromen en de gevaarlijke oversteek van de Slingerparallel zorgen geuit. Wethouder Ankersmit is al tijden met de provincie in de weer om een zo veilig mogelijke oplossing te vinden voor deze kruising. In onze ogen staat dit echter los van de komst van het zorgpark. Daarnaast heeft wethouder Hiddinga ons overtuigd dat omwonenden niet beperkt gaan worden in hun bedrijfsvoering en is er goed gelet op de inpassing in het gebied.

Een ruime meerderheid van de raad vond het sociale aspect en economische belang van de komst van het zorgpark doorslaggevend. Daarom heeft de gemeenteraad vanavond de wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd en heeft Zozijn groen licht gekregen om te starten met dit mooie project.

Wij wensen alle betrokkenen veel succes met de realisatie van het zorgpark!