Zorgvuldigheid gaat voor snelheid bij fusie-onderzoek

alt

Lokaal belang blijft van mening dat, bij het fusieonderzoek tussen de gemeenten Doetinchem en Oude-IJsselstreek, de zorgvuldigheid belangrijker is dan de snelheid. Dit is ook de reden waarom de fractie het amendement van het CDA, over de aanpak van de 2e fase van het onderzoek, niet kon steunen in de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond.

Hoewel Lokaal Belang niet tegen een voortzetting van het onderzoek is, zijn er nog te veel onduidelijkheden. Daarom hebben we gevraagd om een verder onderzoek naar de financiële aspecten van een fusie en de meerwaarde voor onze inwoners. Daarnaast willen wij een sterkte-/zwakteanalyse ten aanzien van onze nieuwe gemeente.
 
Ook willen wij onderzocht hebben wat de voordelen zijn van een ambtelijke samenwerking versus een fusie. Naar onze mening mag een slechte samenwerking, of de wil tot samenwerken in de Achterhoek, niet de drijfveer zijn voor een fusie. In dergelijke gevallen moeten de verantwoordelijken hierop worden aangesproken.

Wat wij ook erg belangrijk vinden, is dat onze inwoners bij het proces worden betrokken. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Wel moeten onze inwoners over de noodzakelijke informatie beschikken om samen met de gemeenteraad een dialoog te kunnen voeren.
 
Als de lokale partij van de gemeente Oude-IJsselstreek telt voor ons de mening van onze inwoners zwaar mee in de besluitvorming, om al dan niet te fuseren. Daarom willen wij naast raadsrotondes en ronde tafel gesprekken, ook een peilmoment, waarbij een eventueel referendum ook tot de mogelijkheden kan behoren.

Lokaal Belang wil zich niet binden aan een vooraf vastgestelde datum van een eventuele fusie. Een fusie moet het logische gevolg zijn van een goed onderzoek of het vervolg zijn van een succesvolle samenwerking. Zoals al gezegd: zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
 
Hieronder staat een link naar een extra bijlage. In deze bijlage staan de achtergronden genoemd, die bij onze besluitvorming een rol hebben gespeeld. Voor de bijlage klik hier.
 
In de komende tijd blijven wij u informeren over de voortgang van het onderzoek.