Verslag werkbezoek Breedenbroek-Voorst

altNaar aanleiding van zijn herbenoeming bracht burgemeester Hans Alberse ook een bezoek aan de belangenvereniging Breedenbroek- Voorst. Hierbij werd hij vergezeld door wethouderJohn Haverdil en de raadsleden Henk Hengeveld en Theo Colenbrander van Lokaal Belang.

Na de ontvangst bij golfbaan ’t Lohr in Voorst, door voorzitter Edwin Giesen, werden de ontwikkeling van recreatiegebied Enbergen besproken. Veel is al gerealiseerd en heeft een positieve invloed op recreatie en werkgelegenheid. De bewoners van Voorst zullen wel de combinatie van landbouw en recreatie kritisch blijven volgen. Begin 2013 zal er dan ook een discussieavond worden georganiseerd, over kansen, ervaringen en bedreigingen in het gebied.

Hierna volgde er een bezoek aan de Pastorie in Breedenbroek waar met vrijwilligers en sponsering van bedrijven, de pastorie tuin wordt heringericht tot een openbare tuin waar diverse activiteiten kunnen worden gehouden voor de Breedenbroekse bevolking.

In Breedenbroek-Voorst zijn twee dossiers die om bijzondere aandacht vragen. De 1e is de hoogspanningslijn 380KV, deze geeft aanleiding tot ongerustheid. De gemeente en belangenvereniging trekken samen op naar het ministerie om het onderzoek naar een ondergrondse leiding in de MER rapportage op te nemen. Het 2e dossier is de Terborgseweg in Breedenbroek. Deze weg blijft een punt van aandacht i.v.m. geluidshinder en de snelheid van het verkeer. De belangenvereniging wil hierover met de gemeente in gesprek zijn en onderzoeken of een reconstructie mogelijk is.

Geconcludeerd kan worden dat de belangenvereniging actief bezig is om jong en oud te betrekken bij de toekomst van Breedenbroek-Voorst. Onze raadsleden hebben het werkbezoek als bijzonder leerzaam ervaren en willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt hiervoor bedanken.