Algemene ledenvergadering Lokaal Belang

Op woensdagavond 19 juni hield Lokaal Belang haar jaarlijkse ledenvergadering, in het Buurtschapshuis van Sinderen.

Naast de gebruikelijke bestuurlijke zaken, is er tijdens de vergadering teruggekeken naar het afgelopen politieke jaar. 

Bij de bestuursverkiezing, werd Wilda Kobes met algemene stemmen herkozen als secretaris.  

Na de pauze stonden de komende gemeenteraads-verkiezingen van maart 2014 op het programma.

Als Lokaal Belang kunnen we terugkijken op een prima algemene ledenvergadering, waar leden, fractieleden en bestuursleden hebben laten zien dat: Lokaal Belang werkt!