Lokaal Belang stelt vragen over maatschappelijke activiteiten in Varsseveld

De laatste 2 maanden heeft het initiatief “Wilhelminawereld” nadrukkelijk in de  belangstelling gestaan.

De initiatiefnemers hebben richting het college van B&W aangegeven dit initiatief niet verder op te pakken, omdat de gewenste locatie, de  Wilhelminaschool te Varsseveld niet haalbaar lijkt.

Eén van de redenen is de samenhang met andere leegstaande ruimtes en de bezettingsgraad van andere gebouwen, zoals de Kwaksmőlle

Lokaal Belang is van mening dat initiatieven vanuit onze inwoners zeer welkom zijn en serieus moeten worden bekeken op de haalbaarheid. Mocht de Wilhelminaschool optie meer zijn, zou het misschien elders wel kunnen.

Hoewel het college nog in gesprek gaat met de initiatiefnemers, heeft Lokaal Belang een aantal vragen gesteld:

• Zijn alle gebouwen in Varsseveld, waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, in beeld?
• Zijn dit particuliere danwel gemeentelijke gebouwen?
• Wie maken er gebruik van de gebouwen?
• Wat de bezettingsgraad van deze locaties?